Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1399920
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Iğdır Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Iğdır
İşin İli Iğdır
Yayın Tarihi 11 Ağustos 2017
İhale Tarihi 15 Ağustos 2017 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 T. C.

 
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMI HASTANELERİ KURUMU KiDIR Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İğdır Devlet Hastanesi
Sayı ; 94702671/... j ]/og/2017
 
Konu: Teklife Davet
Sayın:
Tel: Faks:
 
Kurumlunuzun ihtiyacı olan (3) kalem AMELİYATHANE BİRİMİNE 3 KALEM MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V hariç fiyat teklifinizi cn geç 15.08.2017 tarih ve saat 15:00 a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat sûresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
: 15.0S.20I7- 15:00
 
: İĞDIR KAMU HASTANELER! BİRİ.İĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİM TOPLANTI SALONU : İĞDIR DEVLET HASTANESİ AMBARI : Teklif Birim Fiyat -1$ kalemleri bazında
İhtiyaç Listesi
Sıra No 1 Malın i işin Adı Miktar Birim Birim Fiyat Tutar
i ANESTEZİ CİHAZI ANESTEZİ K AJANCA? ÖLÇÜM MODÖLO OKSİJEN SFNSÖR0(O2 SENSÖRÜ-UBB KAYDI OLACAK) (ANESTEZİ CİHAZI İÇİN GE MARKA DATEX OHMEDA MODEL 1008224 KÜNYE ANF.P0Ö492 SERİ NO YA UYUMLU)) 1 ADET
2 REZERVUAR İÇ TAKİMLARI(RF.ZERVUAR) (ANESTEZİ CİHAZI İÇİN GE MARKA DATEX OHMEDA MODEL 1008224 KÜNYE ANEP00492 SERİ NO YA UYUMLU» 1 ADET
3 ANESTEZİK ETC02 SENSÖRÜ(1 ADET TPX UNİT-1 ADET AIR PUMP UNİT-UBB KAYDI OLACAK) (ANESTEZİ CİHAZI İÇİN GE MARKA DATEX OHMEDA MODEL 1008224 KÜNYE ANEP00492 SERİ NOYA UYUMLU)) 2 ADET
 
EK: Teknik şartname
ÖZGÜR MAH.KAZIM KARAREK1R CAD.N070İĞDIR
 
Telefon: 0 476 226 03 07 Fûks: 0 476 226 06 46-226 03 08 c-|xwta: satijvalmajdhftiıolinail.conı l.lcktıvntk o£:
Satmalına tarih ve saati Teklif Başvuru Yeri
 
Teslimat Yeri Teklif TUrO
 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi