Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1399921
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Iğdır Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Iğdır
İşin İli Iğdır
Yayın Tarihi 11 Ağustos 2017
İhale Tarihi 15 Ağustos 2017 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 T. C.

 
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KIRI MU İĞDİR Kamu Hastaneleri Birliği Geııel Sekreterliği İğdır Devlet Hastanesi
Savı : 94702671 /... 11.08/2017
 
Konu : Teklife Davet
Sayın:.....................................................
 
Tel: Faks:
 
Kunıraumuzun ihtiyacı olan (1) kalem AMELİYATHANE BİRİMİ İÇİN ABLASYON PROBU ALIMI işi satın alınacaktır, ilgilendiğini/ takdirde K D V. lıariç fiyat teklifinizi en geç 15.08.2017 tarih ve saat I5:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat sûresinin de bildirilmesini ar/, rica ederim.
Satmalma tarih ve saati : 15.08.2017-1 S:00
 
Teklif Başvuru Yeri : İĞDIR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKR1 I ERİ.IĞİ MERKEZİ SATINALMA BİRİM TOPLANTI SALONU Teslimat Yeri : İĞDIR DEVLET HASTANESİ AMBARI
 
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat • İşin tamamı
İhtiyaç Listesi
Sıra No Malın / İşin Adı Miktar Birim Birim Fiyat Tutar
1 CERRAHİ ABLASYON PROBU ENTEGRE KABLOLU(BAĞLANTI KABLOSU-UBB KAYDI OLACAK) (ORTOPEDİ MOTORU İÇİN BİEN AİR MARKA OSSEODEUO MODEL 1000005 SERİ NO UYUMLU)) 1 ADET
 
EK: l eknık şartname
ÖZGÜR MA11.KAZ1M KARAB1.KIR CaD.NO:?(> İĞDIR
 
Telefon: 0 476 226 03 07 Faks: 0 476 226 06 46-226 03 08 c-posia: salinalniii_i<lhı«JıOünoil.co*n Elektronik ağ;
 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi