Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1566274
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTAHANESİ-BURSA
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Bursa
İşin İli Bursa
Yayın Tarihi 13 Mart 2018
İhale Tarihi 20 Mart 2018 18:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

T.C.

BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

179538                                                   13.03.2018

Sayın İLGİLİ

İdaremizin ihtiyacı olan çins ve miktarı yazılı (11) kalem 11 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir. Bu işin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanabilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılarına yazılarak 20.03 .2018 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Teklif Veraıe Şartları

1-                     Teknik   şartnameye uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-            İşin  süresi malın teslim süresi 20 takvim günüdür.

3-                            Sözleşme    Yapılmayacaktır.

4-                       Nakliye                                              yüklenici firmaya aittir.                                            ı

5-                              Tekliflerin geçerlilik süresi 30 gündür.      

Ali YILDIZ 

Satmalına Memuru

Sıra

No

Malın / İşin Cinsi

Miktar

Birimi

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

1

TRİPAN MAVİSİ

30

ADET

 

 

2

POLİAMİD (NAYLON) NO: 10/0 6 (±1) MM 3/8 SPATÜL (ÇİFT) 30 CM

60

ADET

 

 

3

POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 6/0 8 (±1) MM 1/4 (ÇİFTİ SPATÜL 45 CM

60

ADET

 

 

4

POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT.( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 8/0 6 (±1) MM 3/8 (ÇİFT) SPATÜL 30 CM

60

ADET

 

 

5

ÇİFT POŞLU GÖZ ÖRTÜSÜ ORTA BOY

500

ADET

 

 

6

ÖN KAMARA PMMA LENSİ

20

ADET

 

 

7

HİDROFİLİK AKRİLÎK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS)

20

ADET

 

 

8

HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS)

200

ADET

 

 

9

%1.8 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV ÖVD) VİSKÛELASTÎK(DİSPERSİF)

100

ADET

 

 

10

LAKRİMAL SİLİKON ENTÜBASYON SETİ, (DÜZ)

10

ADET

 

 

11

%3 SODYUM HYALURONAT (KOHEZİV OVD) VİSKOELASTİK

100

ADET

 

 

 

TOPLAM

 

Zafer Malı. Mehmet Müezzinoğlu Cad No:50 16580 Gürsu/BURSA Gürsu BURSA Telefon: 0224 371 7795 Faks: 0224 371 2656 e-posta: ali.yildiz@saglik.gov.tr 

VİSI<(.)l:I.AS'j'İK MADDİ-; (% LŞj

1

Metin Kutusu: 2,
3.
Moleku,ağ,rt,ğM8nWma|(%1;870Zi;r Ş^«ım»JSdb^SSS* °'ma!'a,r ve ürün bil9lleH'son

Teklif edilen C ürünler doâal JKVl                                                                         yer ama“n-'

]aboWUar ortürn.hde fermanlasyon yc>lu LTeîllnılffsentelll *** vb) ya da

Teklif edilen ürünler orijinal blaster amhaS                                                             ^ imal edilmiş olmalıdır.

Metin Kutusu: 6.
7.
8,
numarası,son kullanma tarihi gibi bilgiler bu nhsNk blTs? "■? ,0£,a"-Mn bilgileri,lot almalıdır.          y plastik blaster ambalajda orijinal olarak yer

7 kU,‘ ****~r.

almalıdır ve kanüllerin ürerlerinde teklif edNem' »S IS’ muka™m bir kutuda yer Teklif edilen ürünlerin dea®Swm^SİSnun,marltası olmalıdır. ?

posl-op sonuçları,cerrahi işlem sonrası MtroaJSkS&S uysa blle: 9°z ¥ uyumu, ve cerrahi uygulama kolaylığı gibi 'özelliMemdıkkİ,^ l11®8''?" ,kamarayı kaplaması tarafından değerlendirilecek olup karar bu kr, elrt n«r„ alTB!k. komPe«an hekimler son kullanma tarihi yaklaşan

 

Ötaahdlf ™eliyat' S"'aS‘"da l6ns kapSÜl“nU boyaraak il2ere M^'lacağından steril, filtre edilmiş

2-                    Hücre   kültüründe test edilmiş olmalıdır.

3-      D i bazik olmalıdır.

4-                                              Sodyumklorid %0,81ve potasyum fosfat %0,60 içinde hazırlanmış olmalıdır

5-  Konsantrasyonu %0,2-0,4 arasında olmalıdır.

6-   1-5 mİ aralığında olmalıdır.

7-   Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık süre içermelidir.

- Urun numunesi denendikten sonra seçim yapılacaktır,

8/0 VICRYL SPATÜL İĞNELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

37“denclST *"^                           k“dimimdanpoliglatom

2-                             Malzeme    multifılaman olacaktır.

3-                    Erime   süresi 60 günün üzerinde olmalıdır.

4-                             Malzeme    beher alüminyum folyo içerisinde olacaktır.

5-              Son                                                      kullanma tarihleri kutu ve poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır         ' oUcato '”lnyUm f0ly° UZeri,ld,i malZeme “e Ugllİ bilgileri" sı"> «“"i” Profil resmi basıl,

TSE“Steme 8Öre ÖİÇ“ " “SP karŞ,],Sl" kat0l°« °*masl gerekir.

9-                    Be.h.er  poşet içinde malzeme steril şekilde poşetli olacaktır. ,

10-                     Sağhk   bakanlığı tarafından verilen imalata yeterlilik belgesi olacaktır. ' *

-oener kutu üzerinde sağlık bakanlığının vermiş oldu&u ruhsat tarihi uncu 1 *

yer aldığı etiket olmalıdır.               ’ °SU’tSe İ0g0 ve tse narasının

12-                    Etilen  oksit gazıyla steril edilmelidir

13-  Teklif sırasında ürünün numunesi bırakılmalıdır.   ’

numunesi denendikten sonra klinik tarafından seçim yapılacaktır o^Z:g,KS' SPat“‘ yaP‘da> CİaircSİ 3/8’ UZ“"k«“ 6-5 ”»       sİMr uzunluğu « az 30 cm

’6‘M VİCR^SÜ'İS'” “ “ 2 <İk0 y,‘ kU'lanim S“,eSİ 0lmal,d,r'

;;ıXr37otf„:i7ohc“rmlil olacakt,r ve ayr,ca kapiaması kondi

2-   Malzeme multifılaman olacaktır.

3-   Erime süresi 60 günün üzerinde olmalıdır,

4-   Sütüı şaşılık cerrahisine uygun olmalıdır,

5-  En az 45 cm uzunluğunda çift iğneli spatül uçlu ve iğne gövdesi »/« eğimli olmalıdır

6-  Malzeme beher alüminyum folyo içerisinde olacaktır, '

7-   Son kullanma tarihleri kutu ve poşetlerin üzerinde yazılı olmalıdır

oiaeato “ mmy”m **y° **** nMm *İlgili           X» s.ra igneniu profil resmi basrl,

Î0BctTS?tet:t“ SİSKme 8Öre ÖlÇÜ ^ “P k“Ş,IlSl’ ta*oI<* »1— «-d,-

11-   Beher poşet içmde malzeme steril şekilde poşetli olacaktır

12-   Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır,

13-  Ltlıılen oksit gazıyla steril edilmelidir

14-  Teklif sırasında ürünün numunesi bırakılmalıdır.

15-  Ürünün numunesi denendikten sonra klinik tarafından seçim yapılacaktır.

/                                       Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hast

Op.Dr. Nuh BİNGÖL      w

- uYıldız Devhft Hast                                       Göz HastaHkfafilJzmanı    t m.^ I

>Î>J/mtln SERİN                                                                      Oip.Teg.No;!22w^im.Tes.No;82585

'«d tsfıahi Uzmanı                             ,

-■(*> (Dan) Dip,Tes.No:107578                                                                        /

 

PİŞPERSİF VİSKOELASTİK MALZEMELElT

Metin Kutusu: Malzeme Atlı
SÜT Kodu/Ad?
Metin Kutusu: GZ1059 DİSPERSİFTü                                   ~                              :---- ---------- ----- —

 

 

 

Metin Kutusu: i.Metin Kutusu: 2.içermendir.^                                      ko"droti“ »««+Hİ&M.0 n« sodyum hyaluroS

40 OnT " tad^,S"“,1İ9eriy°r«"“W"' WSO« + «mOsm,

’mt aM0 d“ton' *•*"*

0.                          Metin Kutusu: 3.
4.
3.	 fi.
7.
7.	 9.
Metin Kutusu: Fizilüel
Özellikleri
50-0.60 ml’lik ambalajda olmalıdır.

Ph’ı 7.0 -7.5 olmalıdır.

Steril 25 veya 27G, disposable ,künt kıvrık uçlu bir kanülü ve kilit halkası olmalıdır Uııin ve kanül aynı steril bıllster paket içinde olmalıdır       '

Tek enjektör içerinde olmalıdır.

rS™ «S»                                             k8pek bal,e' yüzg“i v-b-> ««““î OtaalKlT.

Teklif veren fjımalar teknik şaıtnameye madde madde cevap vermelidir.

—J^Mumuneleri denenecek, karar hekim raporuna göre verilecektir.

Metin Kutusu: Üretim Tarihi Ve Miadı
Ambalaj Şekli Ve Miktarı
1. Ma zerne teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıİ miadlı olmalıdır.                                    --- --------------

2-                                                                                                                                                                   J rm?İ2Tnİn m!adinin d0lmas,na 3 ^ kalan kullan,İmayan malzemeleri en a/ l(bıı) yıllık miada sahip ürünle değiştirecektir, ____________________________

----- ---- i----------------- WUIK u>uUlw                       v»L>üA.Lir

1. Malzeme -orijinal1 ambalajffidateslJm edilmelidir,

% olmahdir!61 güncel tlbbi cil^. yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun

3. UBB kodu orijinal etiket olarak ürün Üzerinde olmalıdır. Kut! UBR’sİ (6 12 24 vb i

ttmmlanan ürünler, için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yöneliğine

_Jjgfaunjgm belge^_noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır

l.Sözleşmenm, imza anmasına müteakip malzeme İlgili f^şımr Kayıt Yetkilisiı# talebT

üzerine belirli aralık arla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan

_ J                    geç 10 (on) pensinde teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.

S-1 "Dma Ze,1!e ’1-.C‘.Sağllk Bakanl‘ğI tarafından onaylı, Türkiye İlaf Ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (Iİ1UBB) kayıtlı olması gerekmektedir.

Iİf VOrei İSteklİ ,tedfikçi flrma (üretici/'ithalatçı)‘ise-kendisine ait, bayi ise R, kÇ‘ f,nna *e biYls oJarak tanımladığını gösterir TİTUBB kayıtlarını (T.C Sağlık

Metin Kutusu: Zorunlu
özellikler
TİTUBfî'kflvıtla W hS te3İnden al’nan kayit belSeleı'0> teklif ettikleri ürün/ürünlere ait tPUif              MVf ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile

SijSziSS?' ■n,n                                                                                                            be'm>ı"°k

4‘S- ;°dUna. sahiP. o!an malzemelerin Ukı.al Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm almSgerSdldT^71 ^            şekilde düzenlenmiş:- ve eksiksiz oiarak tanımkmınış

S.İstelcli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere eh »z i adet numurteyİİhale-esnasında ihale komisyonuna sunacaktır,      ’ '                                                                                                                                M

6,2ISS)SMtaıma uygun olmayan, hatalı,-bozuk olduğu tespit —edilen ılıünıl yenilerimle lQ.(bn)-ftün İçerisinde değiştirecektir.

 

1. Ön kamara güz içi lensleri YAG uyumlu ve UV filtreli olmalıdır l On kamara gdz ıç, lensleri etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır

' ifiaas ısır “*"• «*> «* -««i

12CSST * °"1”1 *-*»m m **-»

7 ss, ;■=/.,:ı: saaurıratr*""——

■:<üi4u CüneytyıUfiyevıet na$t.

°P-DrrNufc BİNGÖL

tGö* Hastalıkları Uzmanı

niT«s,No:82585

 

2-    NYl.ON BLACK. .V!ON'Ü OLMALIDIR.

3-    SPÂrÜL Çll'T İĞNHLİ OLMALIDIR,

4-    İĞNE UZUNLUĞU en az 6.0ının OLMALIDIR,                              !

5-    İĞNE ÇAPI en az 0,14mm , 3/8 DAİRE OLMALIDIR,                '

6-    SÜTÜR 30 cin UZUNLUĞUNDA OLMALIDIR.

7-    TER TEK STERİL PAKETLERDE OLMALIDIR.                             i                -

 

       
   
 
 

 

 

 


 

 

^Hidrof'öbik Akrilik Katlanabilir Göz içi Lensi f Tek Parçalı)

ı

Teknik Şartnamesi

L Mcmoblok (tek parçadan mamül) Akrilat Metakrilat’tanüretilmiş olmalıdır.

I.      Hıdrofobık yapıda optiğe sahip olmalıdır. .

3.    Refraktif indeksi 1.47 - 1.55 olmalıdır.

4.    Lensi optik çapı 6mm, toplam uzunluğu 13mın ölçülerinde olmalıdır

5.     UV koruyucu olmalıdır.

6.    Lenslerin su içeriği % 3’ten fazla olmamalıdır.

7.    Lensin haptik yapısı modifiye L veya C olmalıdır.

*• «da                                   S °Rptik^,,Smda Ve Planar                                                                 AtfMk Bikonveks optik

yapısında olmalıdır. Bu bilgiler ürünün üzerinde, katalogunda ve prospektüsünde vazıh

olmalıdır. Bu özellikler vazgeçilmez özelliklerdir.                                                                 p .o peKtusunde yazılı

9.    Optik haptik düzlemi arasında açı olmamalıdır.                                                   ,

10.        A               sabiti 118.4-119.1 arasında olmalıdır.

11                             +ı6 I’6130 dİ?ptrİ İlra,Sın?a °‘5 dioPtri aklığında ve aynı zamanda +30 ile +34 dioptri

arasında 1 dioptri aralığında 1 ürkiye Pazarında stoklu olmalıdır.

12' olmahdıi!' birlikte 2 °dBt rea!UbIe enjeklSr sisiemi ve ter fens içîn 1 adet Kartuşlar ap,,marka

13 .Lenslerin opaklaşma ve dioptri hat*. olduğunda üretici vçya temsilci firmanın sorumluluk alma ve tazmin etme garantisi vermesi gerekmektedir.

^•Eğitim üniversite Hastanelerinde 'ensin kullanıldığına dair referans 15.Leasleıın numunesi 11 gı 11 hekim tarafından denenerek karar verilecektir.

Gürsu Cüneyt YiWfzJ^tHas,

°P-Dr. NuhMGÖL

Göz Hasfaiıki^fnij »p.res,Nerl2205S

Taa, rterfSaoss ifzm Tes.No:82585


 

 

 

1-              Göz   Ameliyatlarında kullanılmak üzere, hastanın yüzünü örtmek için imal edilmiş olmalıdır.

2-                            Hastanın    yüzüne ölçüldüğünde, kesinlikle terleme yapmamalıdır've medikal nen-woven malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3-                                     Poşetlerden     hiçbir şekilde sızıntı olmayacağı belirtilmeli ve sızıntı olması durumunda tüm bu poşetlerin yenisi ile değiştirileceği yazılı olarak taahhüt edilmelidir.

4-                Tam  ebadı tercihen 41X41 cm tek poşlu ve şeffaf özellikte göz örtüsü olmalıdır. ,

5-              Sıvı  toplama kapasitesi tercihen 1000 mİ. olmalıdır.

6-                            Tercihen    CE veya ISO kalite belgelerine sahip olmalıdır.

7-                        İhaleye  giren tüm firmalar 3 er adet numune bırakmalıdır. 1

8-   Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık süre içermelidir.

9-  Ürün numunesi denendikten sonra seçim yapılacaktır

11-    MONOKA TİPİ LAKRİMAL SİLİKON TÜP

1-  Materyal: Polipropilen ip, 0.64 mm silikon tübing olmalıdır.

2-   Silikon tübingin uzunluğu en az 240 mm olmalıdır.

3-  Polipropilen ip uzunluğu en az 400 mm, çapı ise 2mm olmalıdır,

4-   Tübingin punktuma oturan plağı 4 mm olmalıdır. /

5-  Çift steril ambalajda sunulmalı              /      ' -

6-   CE ve ISO belgesi olmalı.

7-   Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl kullanım süresi olmalıdır.

2-   OFTALMİK ÜÇGEN SPONGE

1-  Göz ameliyatlarında kullanılmak üzere imal edilmiş olmalıdır.

2-   Toplam uzunluğu 7cm. olmalıdır.

3-  Çubukların tek ucunda üçgen şeklinde sponge olmalıdır. Çok hızlı sıvı absorbe edebılmelıd .

4-   Steril poşetler halinde ve kullanıma hazır çubuk bulunmalıdır.

6-                                                                                                                                                                                                                                                             Uluslar arasj geçerli ISO, CE kalite standardına sahip olmalıdır.                                                                                                                  .       .

7 - Üretici firmanın adı üretim tarihi sterilizasyon süresi ve CE işareti ürünün ambalajında orijinal baskılı

8-                      Metin Kutusu: yw<: HasfeJjfcları Uzmanı - n n Dip.Tes.No:122059 UzmTes.No:8258' UVTeklif sırasında numune bırakılmalıdır. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

9. Son kullanma tarihi teslim tarihinde^az 2 yıllık süre içermelidir.                                                     ^ ^

Op.ür. MetiırSERİN 1 Gürsu CüneytT/ta Devlet Hast,

— cep^jan';107578 OpJ^fh BİNGÖ^eV

/

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.