Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1642157
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Aydın
İşin İli Aydın
Yayın Tarihi 13 Haziran 2018
İhale Tarihi 18 Haziran 2018 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

T.C.

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Söke Fehime Faik KOCAGÖZ Devlet Hastanesi

 

 

Sayı : 81866290/930-                                                                                                                              13.06.2018

Konu: Fiyat hak.                                                               

           

            Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin ihtiyacı olan miktarları ve özellikleri aşağıda gösterilen Tıbbi Sarf malzeme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin (d) bendi gereğince Birim Fiyat üzerinden satın alınacaktır.

            KDV hariç aşağıda istenen şartları taşıyan teklifinizi 18.06.2018 tarihi saat 10:00’a kadar Hastanemize kapalı olarak ulaştırılması veya 0.256.512.46.94 nolu faksa fakslanmasını rica ederim.

 

 

                               Uz.Dr.Mustafa İKİZEK

                                                                                                                                                   Baştabip

 

 

 

Tlf: 0.256.518.23.61/2104

Faks: 0.256.512.46.94

1- İhale konusu mal Hastane Ambarına teslim edilecek olup, nakliye, vergi, resim, harç ve sigorta yükleniciye aittir.

2- İhale konusu mal için KDV hariç fiyat verilecek olup, rakam ve yazı ile belirtilecektir.

3- Alımın ve teklifin geçerlilik süresi 30 gündür. Malın tamamı tek seferde alınacaktır.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı bildiririz.

5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere İdaremizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde İdaremiz çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olunamaz.

6- Ödeme Muayene ve Kabul Komisyonu raporunun oluşturulmasından sonra Fatura tarihinden itibaren en geç yüzyirmi (120) gün içinde Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince yapılacaktır.

7- Sözleşme yapıldığı takdirde ödemeye esas olacak meblağ üzerinden %0. 948 (Bindokuznoktakırksekiz) oranında sözleşme bedeli alınacaktır.

8- İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNLERİN SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN NUMARASINI (BARKOD NUMRASINI) VE ÜRÜNÜN MARKASINI TEKLİFLERİNDE YAZILI OLARAK BELİRTECEKLERDİR. (09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler) (Bu yönetmelikler dışında kalan ürünler için UBB kaydı aranmayacaktır.)

9-Alınacak mal EN DÜŞÜK fiyat esasına göre değerlendirilecek olup, alınacak mal sipariş verildikten sonra beş  (5) gün içinde Kurumumuza teslim edilecektir.

10- Teklif veren firmalar İstenilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

11- Alınacak malın özellikleri: AŞAĞIDA VE EKLİ TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

 

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

S.N

Birim fiyata esas İş Kaleminin adı

SUT Kodu

UBB Kod No

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Fiyatı

1

Basınç İzleme Seti Tekli (Transducer)

 

 

80 Ad

 

 

2

Bisturi Ucu No:11

 

 

1.000 Ad

 

 

3

Endoskopik Spesmen Torba 10 mm

 

 

10 Ad.

 

 

4

Rulo Sargı Bezi 15x20 cm

 

 

1.000 Ad

 

 

5

Polipropilen 5/0 Ki 16 mm

 

 

96 Ad

 

 

6

Poliproilen 5/0 Yi 16 mm

 

 

36 Ad

 

 

7

Polıpropilen  3/0 Yi  22 mm

 

 

60 Ad.

 

 

8

Prezervatif  (Kondom)

 

 

2.000 Ad

 

 

9

Fizyoterapi Isıtma Pedi (Hot Pack)

 

 

20 Ad

 

 

10

Tripan Mavisi (Ön Kapsül Oyası)

 

 

20 Ad.

 

 

11

Lavaj Enjektörü

 

 

2 Ad.

 

 

 Firma Adı

 Kaşe-İmza

 T.C.

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Söke Fehime Faik KOCAGÖZ Devlet Hastanesi

 

 

TIBBİ SARF MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

SN

Malzemenin Cinsi

MALZEMENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1

BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ (TRANSDUCER)

Set içinde transducer yıkama parçası sıfırlamaya yarayan üçlü musluk kan örneği alıcısı, üçlü musluk ve basınç line bulunmalıdır. Set hastaya bağlandığında devamlı olarak 3 ml/ saat hızda yıkama yapabilmelidir. Bağlanacak olan disposable trasducerlerden biri ile bağımsız yıkama ünitesi arasında non shutting üçlü musluk bulunmalıdır. Set hastaya bağlı iken steril alana girmeden trasducerlerin kalibrasyon kontrolünü yapmak mümkün olmalıdır. Transducer hassasiyeti yıkama ünitesinde oluşacak basınçtan etkilenmemelidir. Basınç hattı luer lock standartlarında bükülmeyecek ve basınç dalgasını absorbe etmeyecek özellikte olmalıdır. Setler tekli, olmalıdır. Datex Ohmeda ADU S5 Anestezi Cihazı, Mindray Anestezi Cihazı ve Petaş KMA800 Hastabaşı Monitörü için 6 adet kablo setler ile birlikte Hastanemize teslim edilmelidir. Firma, Kabloların arızalanması yada hasar görmesi halinde 48 saat içinde tamiri yada yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir. Ürün, Steril ambalajlı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkında tüm bilgiler belirtilmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. Ürünün UBB numarası ve SGK kaydı olmalıdır

2

BİSTURİ UCU NO:11

Bisturi karbon çelikten üretilmiş olmalıdır. Bisturi numarası ile uyumlu bisturi sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır. Bisturi doku keserken kırılmamalıdır. Bisturi dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir. Bisturi ameliyatın sonuna kadar korozyona uğramamalı, parlaklığını korumalı, kararmamalıdır. Paket iki kat olmalı, birinci kat, bisturinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alüminyum folyo olmalı, ikinci kat, alüminyum paketin içinde bisturinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır. Bisturi paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, ayni zamanda bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır. Bisturi paketi açıldığında iç paket de açılmalıdır. İç paket bisturiye yapışık olmamalı, bisturi steril sahaya kolay düşmelidir. Paketleme üzerinde ürünün markası, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

3

ENDOSKOPİK

SPESMEN TORBA 10 MM

Disposable olmalıdır. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır. Endoskopik spesimen torba sisteminin şaftı 10 mm çapında olmalıdır. Endoskopik spesimen torba sisteminin kanül uzunluğu 29,5±4 cm olmalıdır. Endoskopik spesimen torba sisteminde kanülün içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaft olmalıdır. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı batın içinde kullanımını kolaylaştırmak için kayganlaştırıcı ile lübrike edilmiş olmalıdır. Endoskopik spesimen torbası HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi insan sağlığını tehdit edecek küçük zerreli virüsleri geçirmemesi için 25 nanometre, yırtılmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Endoskopik spesimen torbası spesimenin rahatça görünebilmesi için şeffaf yapıda olmalıdır. Endoskopik spesimen torbasının ağız çapı 6 cm, derinliği 15 cm olmalı ve konik şeklinde açılabilmelidir. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı olarak açılabilmelidir.  Endoskopik spesimen torba sisteminde torbanın bağlı olduğu kasnak spesimenin torbaya rahat yerleştirilebilmesi ve spesimeni daha kuvvetli kavrayabilmesi için tam metal halka şeklinde olmalıdır. Kasnaktaki metal halka doku ya da organ yaralanmasına sebebiyet vermemesi için bütünlüğünü vaka boyunca koruyabilmelidir. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılabilmeli ve torbanın ağzı büzülebilmelidir. Spesimeni gerektiğinde daha sonra çıkarabilmek, dolayısıyla spesimen torbasının girdiği trokarı operasyonun devamında aktif kullanabilmek için, endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılabilmeli ve torbanın ağzı büzülebilmelidir. Endoskopik spesimen torba sisteminde torbanın büzülmesini sağlayan ip vaka esnasında torbanın batın içine düşmemesi için sağlam yapıda olmalıdır. Endoskopik spesimen torba sisteminde torbanın büzülmesini sağlayan ip, ipin sarkıp ürün sterilizasyonunun bozulma tehlikesine karşı torba sisteminin iç şaftının içinden geçmelidir. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı üzerinde, torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı yazısı ve işaret olmalıdır. Paket üzerinde malzemenin üretim yeri ve sterilizasyon koşulları belirtilmiş olmalıdır. Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

SN

Malzemenin Cinsi

MALZEMENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4

RULO SARGI BEZİ

15X20 CM

%100 pamuk ipliğinden olmalıdır. Hidrofil sargı bezi rulolar halinde olmalıdır. Hidrofil, beyaz, temiz, kokusuz olmalı, üzerinde iplik parçaları olmamalıdır. 20 m boyunda olmalıdır. Sargı bezinin kenarları örgülü olmalıdır. Kolay kesilebilmeli ya da elle koparılabilmelidir. Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı, birbirinden ayrılmamalıdır. Rulo halindeki sargının ölçüleri en 10, 15 cm,  uzunluk 20 m ebatlarında olmalıdır. Hiçbir boya maddesi içermemelidir. İplik sayısı enine lcm2 sinde 20 tel olmalıdır. 1 m2 sinin ağırlığı 30 gr dan az olmamalıdır. Yırtık ve kaçık olmayacak kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamalıdır. Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde ilgili resmi kuruluşlara analiz amaçlı numune gönderilecektir. Ücretler teklif veren firma tarafından karşılanacaktır. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığınca yayınlanıp yürürlükte bulunan tıbbi cihaz yönetmeliği hükümlerine uygun olmalı ve ürünün UBB kod numarası olmalıdır. UBB kapsamı dışında olan malzemenin; kapsam dışı olduğunu belgelendirilmelidir. Hidrofil sargı bezleri tek tek naylon ambalajlarda nonsteril olarak teslim edilecektir. Dış ambalaj üzerinde ebatları, tipi, miktarı, üretici firma ismi,imal tarihi açık olarak belirtilecektir.

5

POLİPROPİLEN

5/0 Kİ 16 MM

Sütür içeriği "polyproplene" olmalıdır. Monofılament, emilmeyen yapıda olmalıdır. Doku desteği sürekli, doku reaksiyonu minimum olmalıdır. İstenilen nitelikteki iğne ipliğe takılı olmalı, iğne-iplik birleşim yeri dokudan geçiş sırasında travma oluşturmaması için yanıksız olmalı ve iğne iplik kalınlıkları uyumlu olmalıdır. İğne İplik bağlantısı sağlam olmalı ve kolayca kopmamalıdır. İpliğin düğüm emniyeti yüksek olmalıdır. İpliğin kopma mukavemeti ve düğümlü kopma mukavemeti yüksek olmalıdır. İğneler paslanmaz çelikten olmalı, dokudan geçerken eğilmemeli veya kırılmamalıdır. İğne gövdesi portegüde stabilizasyonu ve dokuya kontrollü penetrasyonu sağlayacak şekilde olmalıdır. İğneler dokudan kolayca geçebilmelidir.

AMBALAJLAMA ve ETİKETLEME: Sütürler iç ve dış olmak üzere iki pakette muhafaza edilmelidir. Paketlerin ön yüzleri sütür hakkındaki bilgilerin rahatlıkla görülebileceği şekilde şeffaf olmalı diğer yüzleri içindekinin sterilitesini koruyabilecek şekilde, kolay yıpranmayan ve ıslanmayan bir kâğıttan ve/veya alüminyum folyo veya blister veya tyvek ambalaj olmalıdır. Tüm sütürler için iç ambalaj açıldığında, sütürün kıvrılmasını ve dolaşmasını engelleyecek şekilde hazırlanmış bir düzenek olmalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyici bir faktör olarak, yukarıda belirtilen düzenek açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir. Sütürün paket hafızası düşük olmalıdır. Sütür paketten çıkarıldığında kıvrımları kolayca düzelmelidir. Ambalaj üzerinde aşağıdaki etiket bilgileri baskı şeklinde bulunmalıdır.

a. Üretim yeri ve markası

b. Sütürün hammaddesi

c. İğne cinsi, boyu ve 1/1 profil resmi

d. Sütürün kalınlık(USP ve EP olarak) ve uzunluk ölçüsü(metrik olarak)

e. Steril ibaresi ve sterilizasyon metodu

f. Üretim ve son kullanma tarihi

6

POLİPROİLEN

5/0 Yİ 16 MM

7

POLIPROPİLEN

 3/0 Yİ  22 MM

8

PREZERVATİF

 (KONDOM)

Teslim edilen kondomlar için TSE uygunluk belgesi örneği mutlaka verilmelidir. Kondomlar doğal kauçuk lateks renginde, görünüşleri saydam, renklendirici madde içermeyecek, renk değişikliği olmayacaktır. Kondomların yüzeyi düz, pürüzsüz olacaktır. Kondomların yüzeyi sıvı kayganlaştırıcı ile kaplı olacaktır. Kondomların Uzunluğu 170 mm'den az olmayacak, anma eni 50-56 mm aralığında olacaktır. Kondomların et kalınlığı, 0.05+ 0.02 mm olacaktır. Kondomların açık ucunda bulunan halkanın kesit çapı 1.25+ 0.45 mm olacaktır. Kondomların net ağırlığı, sızdırmazlığı, çekme dayanımı, kopma uzaması, eskitmeye dayanımı ve basınç dayanımı TS 4185 de belirtilen koşullara uygun olacaktır. Kondomlar hijyenik şartlarda ışık ve hava geçirmeyecek şekilde ve açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ayrı ayrı ambalajlanmalıdır. Ambalajların iki tarafında polietilenli alüminyum olacaktır. Kondomların ambalajı ayrı ayrı şeritler halinde olmalıdır. Kondomlar bir kutuda on iki (12)’lik veya yüz adet olacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır. Kondomların son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren en az üç en fazla beş yıl olmalıdır. Kutularda boyu 2 mm’den az olmayacak şekilde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler basılı ya da bu bilgilerin basılı olduğu bir etiket düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

a-Ürün adı/markası

b-Parti, seri numarası

c-Üretim tarihi ay ve yıl olarak

d-Son kullanma tarihi ay ve yıl olarak

e-Üreticinin adı ve adresi

f-İçinde bulunan toplam kondom sayısı

 

 

 

 

 

SN

Malzemenin Cinsi

MALZEMENİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

9

FİZYOTERAPİ İÇİN ISITMA PEDİ (HOT PACK )

Pedler sağlam kumaştan imal edilmiş olacaktır. İçine konulan madde den dolayı hastaya her hangi bir zararı olmayacaktır. Pedleri asmak için askı yerleri olacaktır. Pedler sağlam iplikle dikilmiş olup,aralarından sızdırma yapmayacaktır. Pedler 30X45 ebadında olacaktır. Pedlerin içinde sıcaklığı muhafaza edecek bentolit bulunacaktır.

10

TRİPAN MAVİSİ (ÖN KAPSÜL BOYASI)

Konsantrasyonu %0,05 - %0,04 arasında olmalıdır. Ürün en az %95 saflıkta olmalı, toksik madde içermemelidir. Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır. Steril filtre edilmiş olmalıdır.

Boya maddesi tripan mavisi olmalı, otolidine’den arıtılmış olmalıdır. %0,81 sodyumklorid ve %0,06 potasyum fosfat içinde hazırlanmış olması tercih nedenidir. Katarakt cerrahisinde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. Lens ön kapsülünü boyayarak görünür hale getirmelidir. Ampullerde steril bir şekilde hazırlanmış ve tek kullanımlık olmalıdır. Ürün üzerinde ürünün ismi, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalı, ürün steril bir paket içerisinde bulunmalıdır. Ürün kullanımı için gerekli prospektüs paket içerisinde bulunmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.  Ürünün teslim tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrü olmalıdır. Ürünler hakkında nihai karar denendikten sonra verilecektir. Teklif veren firma şartnameye uygunluğunu belgelendirmek zorundadır. Teklif ile birlikte ürünün kullanıldığı en az beş yer referans olarak gösterilmelidir. Ürünün teknik şartnamesi ve özellikleri web sitesinden bulunabilmelidir.

11

LAVAJ ENJEKTÖRÜ

Şırınga haznesi 100 cc olmalıdır. Şırınganın içinde 2 Adet sızdırmazlık contası bulunmalıdır. Ürünle birlikte 1 (bir) adet ayna ve 2 (iki) adet uç verilmelidir. Ürün muhafaza kutusu içinde olmalıdır. Ürünün tamamı paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır. (Krom kaplama olmamalıdır) Cerrahi aletlerin her birinin orijinal paketlerinde Türkçe kullanma ve bakım talimatı bulunmalıdır. Cerrahi Aletlerin tamamı şartnamede belirtilen özellikleri taşımalıdır, Aletlerin genel özellikleri ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün versiyonu veya boyutu %5 (+/-) daha farklı ürünleri teklif edebilirler. Teklif edilen ürün 134°C de otoklavda Etilen Oksit gazlı veya buharlı sterilizasyona uygun olmalıdır. Ürün üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, üretildiği ülke ve CE işareti ile paslanmaz çelikten imal edilmiş olanların üzerinde de "stainless" ibaresi silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır. Teklif edilen ürüne ait orijinal katalog veya CD’leri diğer evraklar ile birlikte verilmelidir.  İstekli firma imalatçı veya ithalatçı ise T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasında kaydının bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bayii ise imalatçı veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı TİTUBB Ulusal Bilgi Bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur. Aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri ihale evrakları arasında verilmelidir:

a-    İmalatçı firmanın, ithalatçısı olan firma adına düzenlemiş olduğu distribütörlük belgesi ihale dosyasında verilmelidir.

b-    İthalatçı veya üretici firma adına düzenlenmiş / TS13011 Cerrahi aletler için kurallar standartlarına uygunluğunu gösterir " TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi"ni dosyasında vermelidir.

c-    Üretici fabrikanın Türkiye Mümessilliği veya temsilciliğinde değişik olması halinde, atanacak mümessil veya temsilci de aynı garantileri üstlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamu İhale Uygulamaları Eğitimi - 14 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük kamu ihale uygulamaları eğitimine bekliyoruz.