Tıbbı Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1642158
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Antalya
İşin İli Antalya
Yayın Tarihi 13 Haziran 2018
İhale Tarihi 14 Haziran 2018 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

T.C,

ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

SAYI : SATINALMA/71713619                                                         13.06.2018

KONU: TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

SAYIN:..........

Kurumumuz için aşağıda cins ve miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/F (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise Kurumumuz satmalma komisyon Başkanlığına teklif verilmesini rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1-        Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.

2-        Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.

3-        Taahhüt edilen süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.

4-        İhaleye hile,desise,vait,tehdit,nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K ’in ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5-        Malzeme tesliminde,teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak,benzer,muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.

6-        Malzeme bedelleri, malzemenin teslimine müteakip Antalya K.H.B. Muhasebe Müdürlüğünce 90 gün içerisinde ödenecektir.

7-        Uhdesinde malzeme kalan firma, fatura düzenlediği tarihte tıbbi malzemelerin Tıtubb Sağlık Bakanlığı Ve Sgk kayıtlarının onaylı olduğu belgeyi fatura ekinde vermek zorundadır.

8-        Malzemenin teslim tarihi, UBB ve GMDN kodralırm belirtilmesi zorunludur.

9-        Ürünler idarece denetim ve muayene işlemlerine tabi tutulacaktır. Ayrıca idare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir,

10-      STERİL EDİLEBİLEN MALZEMELER FİRMA TARAFINDAN STERİL OLARAK TESLİM EDİLMİŞ OLSA BİLE HASTANEMİZ TARAFINDAN TEKRAR STERİL EDİLDİĞİNDEN 50,00 TL STERİLİZASYON BEDELİ HASTANEMİZ GİDER TAHAKKUK BİRİMİNCE FİRMA HAKEDİŞİNDEN KESİLECEKTİR.

11-      Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır, hükmüne istinaden ilgili firmalara fatura bedeli ödenmeyecektir.

12-      Teklif edilen ürünlerin UBB ve GMDN kodralırm ürünlerin tanımlarıyla uygun eşleşmesi ve onaylı olması gerekmektedir. Firmalarca yapılan hatalı tanımlama sonucu, GMDN kodlarının ürünlerin tanımlarıyla uygun eşleşmemesi ve onayının olmaması nedeniyle SGK tarafından kurumumuza ödemesi yapılmayacaktır. Fatura edilebilir ürünler ile ilgili firmaların haksız ödeme talebinde bulunduğunun tespiti halinde, oluşmuş veya oluşacak kurum zararı teklif veren firmalar tarafından ödenecek ve bu durumdan kaynaklanan her tiirlü hukiki ve cezai sorumluluk teklif veren firmalara ait olacaktır. İş bu teklif mektubu malzemelerine teklif veren ve malzeme teslimi yapan firmalar bu durumları kabul etmiş ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

13-      Bu mektupla birden fazla malzeme için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak,eksik teklifler değerlendirilmeyecek,değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır. İşbu teklife davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ Satmalına Komisyon Başkanlığına 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI ibaresi yazılacaktır. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

14-      BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 14.06.2018 TARİHİNDE SAAT 10:00 A KADAR 0 242 345 77 82 VEYA 0242 345 77 79 NOLU FAX ‘A CEVAP VERİLECEKTİR.


 

S.N

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

Sut Kodu

Birim Fiyat

Toplam Fiyatı

Marka UBB

1

BAĞ KESEN TOTAL DİZ PROTEZİ SETİ

100

ADET

 

 

 

 

2

B-TCP SENTETİK KEMİK GREFTİ 10 CC

50

ADET

 

 

 

 

3

KİLİTLİ VİDA 3,5 MM

300

ADET

 

 

 

 

 

EI<: TEKNİK ŞARTNAME (3 SAYFA)

NOT:

1; MALZEMENİN TESLİM TARİHİ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

1- UBB VE SUT VE GMDN KODLARININ BELİRTİLMESİ ZORUNLUDUR.

3; FİRMANIN TEKLİF ETTİĞİ ÜRÜNÜN SGK EŞLEŞTİRME BELGESİNİN TEKLİFLE BİRLİKTE TARAFIMIZA SUNULMASI ZORUNLUDUR. AKSİ TAKDİRDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa 07040 ANTALYA Telefon: 0 (242) 345 45 50 (1301) Faks: 0 (242) 345 77 79 e-posta: antalvadhs 12@saglik.gov.tr Elektronik Ağ: www.aadh.gov.tr

 

1.     Set içersindeki kilitsiz vidaların vida başı altıgen başlı, kilitti vidaların vida başı İse yıldız başlı olmalıdır.

2.     Vida setinde 2.7 mm kortikal vida 10-40 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.

3.     Vida setinde 2.7 mm kilitli kortikal 10-40 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.

4.     Vida setinde 3.5 mm kortikal vida 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır,

5.     Vida setinde 3.5 mm kilitli kortikal vida 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 10'ar adet sette bulunmalıdır.

6.     Vida setinde3.5 mm spongioz kilitli vidalar 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er sette adet bulunmalıdır.

7.     Vida setinde 3.5 mm kanüllü kilitli kortikal vidalar 10-50 mm arası 2'şer mm artarak,50-70 mm arası 5'er mm artarak her boydan 3'er adet sette bulunmalıdır.

8.     Vida setinde 4.0 mm spongioz fuil yivli vidalar 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.

9.     Vida setinde 4.0 mm Spongioz yarım yivli vidalar 10-70 mm arası 2'şer mm artarak her boydan 5'er adet sette bulunmalıdır.

10.3.5 mm el aletti setinde plak bükücü 2 adet,vida ölçer 1 a det,2.8 mm drill 1 adet,2.8 stoplu drill 1 adet,3.5 mm ve 4.0 mm tap,2,5 ve 3,5 mm drltl,drill gayd 2.8 mm 2 adet,1.2 drill stlivi 2 adetj vida gönderici ,1«5 sabit saplı torkfu tornavida,kemik ekartörleri ve kemik tutucu,tahta saplı tornavida ve kilitli ve kilitsiz vida için 2.5 ve 3.5 double drill gayt sette olmalıdır.

 

Kullanılacak protezin tüm parçaları TÎTUBB'ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.

Femoral ve tibial parçalar ayrı ayrı en az 5 farklı boyda olmalıdır.

Femoral komponent iç ve tibial komponent alt yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.

Femoral komponentlerin iç yüzeyi üzerinde posterior stabilizasyonu arttırmak için 2 adet peg çıkıntısı bulunmalıdır.

Hareketli Tibial insert en az 5 farklı kalınlıkta ve femura göre dizayn edilmiş olmalıdır.

Femoral kesi blokları her size için ayrı olmalı ve 4 kesiyi aynı blokla yapabilmelidir.

Femoral komponentin posterior çıkıntısı hiperfleksiyona izin verebilmesi açısından posteriora doğru kurvaturu arttırılmış olmalıdır. [En fazla 2 mm)

Femoral komponentin eklem yüzü özel olarak parlatılmış ve kuvvetlendirilmiş olmalıdır.

Posterior condillerin femoral componentin yüksek fleksiyonda inserte bası alanının daha geniş yüzeyde olmasına izin veren insert yapısına haiz olmalıdır.

Beklenen hareketler en az 5 derece en fazla 15 derece hiperekstansiyon, 155 dereceye kadar fleksiyon ve 25 dereceye kadar int/ext rotasyon olmalıdır,

Tibial komponent, insert' ler in internal ve external hareketine 25 dereceye kadar izin verecek şekilde stoplu olmalıdır.

Tibial komponent alt kısmı çimentolamaya uygun olmalı ve rotasyonal stabiliteyi sağlayan kemik içine gömülen keel yapıda parçası olmalıdır.

Tibial komponentler' e isteğe göre ofset ve straight stem uzatma takılabilmedir.

Yüksek fleksiyonda total diz protezinin üzerindeki basıncı azaltmak için insertin anterior yüzü patellanm protez ile daha iyi birleşimini sağlamak için normalinden daha derin ve oyuk şekilde dizayna haiz olmalıdır. Patellar komponentler, 8mm, 8,5mm, 9mm, 9,5mm kalınlıkta, düğme button şeklinde ve 3 peg* li olmalıdır. Polietilen UHMWPE olmalıdır. Polietilen tercihen ınert ortamda (Oksijen olmayan tepinmeye dirençli gaz mevcudiyetinde) gamma sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.

Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, seri numarsı ve miadı olmalıdır. Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.

Protezin FDA onayı [satılacak implantın adının açıkça yazılı olduğu) veya CE belgesi (93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır

Sistem her biri ayrı iki kez paketlenmiş steril pakette ve birer adet; femoral komponent, tibial base plate (tek veya çift parça), tibial insert ve patellar parçalardan oluşmalıdır, Parçalar paketlendikten sonra gamma sterilizasyona maruz kalmış olmalıdırlar.

Yara yıkama sistemi olan sistemler tercih sebebidir.

Çakma setleri MİS' e (Mini insizyon sistemi) uyumlu olmalıdır, Gerektiğinde minimal kesi ile ameliyat yapılabilmelidir.

B-TCP SENTETİK KEMİK GREFTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ürün % 100 Beta trikalsiyum fosfattan oluşmalıdır

Teklif edilen kemik greftleri'nin aşağıdaki özelliklere göre geniş çeşitliliği

bulunmalıdır.

Kemik grefti powder ve enjekte formunda olup Enjekte kemik grefti, kit halinde olupjcit içerisinde karıştırma kabı,likid ve powder kemik grefti ,trokar ve spatuia içeren steril set içerisinde 1.5 cc povvder ve Icc liqit,3 cc powder ve 2 cc liqit ,5 cc powder ve 3 cc liqit ,6cc powder ve 4 cc liqit ve 10 cc powder ve 6.5 cc liqit formlarında olmalıdır.

Kemik grefti ,toz formundada steril paket içerisinde Greftin Karıştırma kabı ve spatuia bulunmalı ve kolayca hazırlanabilmelidir.Toz formları ise 1 cc,3cc,5cc,6cc,10cc ve 20 cc ebatlarında olmahdır.

Kemik grefti 'nin pillar formu(blok). olanlar ise 5x5x20 mm ebatında lcc,2.5cc,5cc,10cc,20cc ve 30 cc formları içermelidir.

Granül kemik grefti 3 mm size olup, 1cc,2.5cc,5cc,10cc,20cc ve 30cc formlarında olmalıdır.

Ürün Kemik kusurlarında /Travma cerrahisinde ,Tumor cerrahisinde ve Spinal cerrahide kullanılabilmelidir.

Kemik gerftleri steril kutu içerisinde tek kullanımlık olup,lot ve ref numarası yazılı olmalıdır.Kullanım kolaylığı açısından Granül formda olan gerftler için şişeyi açtıktan sonra plastik uygulama aparatı ile istenilen yere,istenildiği kadar uygulamak için kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

Teklif edilecek kemik grefti erininin CE ve FDA belgesi olmalıdır.

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamu İhale Uygulamaları Eğitimi - 14 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük kamu ihale uygulamaları eğitimine bekliyoruz.