Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

İhale No 1801053
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Sakarya
İşin İli Sakarya
Yayın Tarihi 11 Şubat 2019
İhale Tarihi 13 Şubat 2019 17:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

T.C.

Metin Kutusu: * TL. -fc 
* A
Metin Kutusu: i > Hr •*% Vİ *SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sakarya Ünversitesi Eğitini ve Araştırma Hastanesi

 

 

 

 

Sayı : 83529411-10//313

Metin Kutusu: 11.02.2019Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan “Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede” cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET (Doğrudan Temin)

 

 

 

 

 

S.No

Malzeme/İşin Adı

Sut Kodu

Ubb Kodu

Miktarı

Birimi

Tes. Tarihi

Birim Fiyat TL

Toplam Fiyat TL

1

POLYESTER NO: 0 25 (±1) MM 3/8 TAPERCUT 90 CM

 

 

84

Adet

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

SON TEKLİF TARİHİ 13 02 2019

İdari Şartlar:

l .Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.

2. Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.

3.              Piyasa                    Fiyat araştırma mektuplar 13.02.2019 ’a kadar kumulumuza ulaştırılmalıdır.

4.              Marka                     ve Teslimat süresi belirtilecektir.

5 . Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.

6.               Ödeme                   en geç 150 ( YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.

7.  İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.

8.  İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir 9* Stok «'maması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzal. dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.

10.             Teklif                     veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.

12.              Uygun                 görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.

13.                 Hastane              Yönetiliciliğiıııiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

14.                 Türkiye             Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TÎTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO. 193 K.l Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampusu) "Tel: 0264 888 40 15 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili:) 1625 Bilgi İçin: SERDAR C. Faks: 0264 275 67 40"

E-mail: Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Metin Kutusu: BİRİMİ
Adet
S.NO                                                             MALZEME ADI

1 POLYESTER NO: 0 25 (±1) MM 3/8 TAPERCUT 90 CM POLYESTER MULTİFLAMENT (ÖRGÜLÜ) EMİLEMEYEN SÜTÜR

1.       Sütürler Polyethylene terephthalate (Polyester’den) veya türevinden üretilmiş olmalıdır.

2.       Sütür materyali Polybutylate veya Silikon ile kaplı olmalıdır.                                                                 .........

3.       Sütür rengi beyaz olmalıdır.Hastane ihale sonrasında ihtiyaç doğrultusunda renkli yada renksiz sütür talep

edebilecektir.

4.       İğneler özellikle vasküler kullanıma uygun olmalıdır.

5.       Sentetik Multiflament (ÖRGÜLÜ) yapıda, Emilemeyen (NONABSORBABL) özellikte olmalıdır

6.       Dokudan geçiş esnasında sıyrılıp büzüşmeyecek ve tiftiklenmeyecek.

7.       Sütürler Antialerjik olmalıdır.

8.       Sütürler LOOPLU olmalıdır.                                                                                               ...                       _ .

9.       Atravmatik (iğneli) İpliğin: Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler, silikonize ve aşağıdaki

alaşım özelliklerinden birini taşıması gerekmektedir.

AISI 302: Çelik Alaşımı İçin

a)      KROM: en az % 17 - % 19 arası

b)   NİKEL: en az % 8 - % 10 arası AISI 455: Çelik Alaşımı İçin

a)       KROM: en az % 11 - % 17 arası

b)      NİKEL:% 7 - % 9,5

c)     TİTANYUM: en az % 0,8 - 1,4 arası AISI 420: Çelik Alaşımı İçin

a) KROM: en az % 12 ETHALOY Çelik Alaşımı için

a)       KROM:     %11,5-%12,5

b)                            NİKEL:     %9,3-%10,2 4310serisi Çelik Alaşımı için

a)       KROM:     %16,0-%18,0

b)                             NİKEL:     %6,0-%9,0 özelliklerinden birini içermelidir.

Keskin iğneler keskinliğini, sivri iğneler sivriliğini operasyon boyunca korumalıdır                                         _

10.   İğneli çeşitleri (yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, vb) teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi

birebir istenen özellikte olmalıdır.

11.   Atravmatik olan sütürlerin iğneleri bükülmeyecek, kırılmayacak sağlamlıkta olmalıdır.

12.   İğne iplikten kolay ayrılmayacak, kopmayacak, sütür dokudan geçerken dokuyu kesmeyecek.

13.   Düğüm kayıp oturabilmeli, gevşemeyecek ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.

14.   Malzeme düğüm oturmasını kolaylaştıracak özelliğine sahip olmalıdır.

15.   Malzeme sağlam olup, düğüm atarken kopmayacak.                                      .........................................

16.   İğne ile sütürün kalınlık orantısı % 100 uyum içinde olacak, sütürün iğne ile birleşim yen çentiksiz ve sutur

yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. İleri teknoloji ile üretilmiş olmalıdır.

17.   Teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iplik uzunluğu istenilen ölçüden kısa olmayacak. Özellik arz

eden sütürler hariç daha uzunu kabul edilecektir.                                                                                       _

18.   Ürünün ambalajı açıldıktan sonra iğnenin portegü yardımı ile kolayca tutulması için kapak açıldığında veya

yırtıldığında iğne görülebilmelidir.

19.   Sütür paketten çıkarken düğüm olmamalı ve kıvrımsız çıkmalıdır.

20.   Sterilitenin korunması için iç ve dış olmak üzere iki ambalajlı veya steril tek ambalajlı olmalıdır.

21.   İkinci paketin içindeki ürün üstünde veya ürünün bulunduğu makaranın üstünde de tum urun bilgilen

olmalıdır.                                                                                  _

22.   Sütür dış poşete yapışık halde olmamalı, poşet açılırken steril alan bozulmamalıdır.

23.   Ambalaj açılırken sterilizasyonu bozmayacak. Makas veya başka bir alet kullanımına ihtiyaç duymadan açmak için, poşetlerin açma kulaklarının mesafesi yeterli olup kolay açılmalı.

24.   Çift ambalaj olan ürü^^n^^balajının bir yüzü şeffaf, yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen

kâğıt, diğer yüzü saydam naylon veya özel laklı kâğıt, iç ambalaj özel laklı kâğıt, su ve nemi geçirmeyen

PVC den blister olarak veya alüminyum folyo olmalıdır.                                      .... ....         f ,

25.   Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların dış ambalajı soyulabılır nitelikte alüminyum tolyo ambalajdan veya bir yüzü yırtılmayan,su ve nemden etkilenmeyen özel laklı kâğıt, diğer yüzü saydam naylon, PVC, iç ambalaj karton, plastik veya alüminyum olmalıdır.                                                                                    ...........                                                                                                                                                 .

26.   Tekli alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan ürün üzerinde de tum urun bilgi en

bulunmalıdır.                                                                            _

77- Her birim ambalaj, kutu ve etikette bulunması gereken bilgiler:

a)       Ürünün adı ve/veya kısa adı. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK-1 Madde: 13. 3 gör_e.imalatçımn adı veya ticari adı ve adresi; ithal tıbbi cihazlar için, ayrıca yetkili temsilcinin ve/veya ithalatçının adı veya ticari adı ve adresi de etiket üzerinde veya satış ambalajında ya da kullanım klavuzunda yer almalıdır.

b)       Sütürün hammaddesi, çeşidi ve kodu bulunmalıdır.                                 _

c)       Flament cinsi iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak) ve iğne resmi bulunmalıdır.

d)       Sütürün rengi, sütür kahnlığı, sütürün uzunluğu metrik olarak 1/1 oranında ıgne buyuklugu

e)       Dİğer'özellîkleri görülebilir tarzda okanakl, ve bozulmayaeak tarzda (yap,Şt.rma değil) orijinal baskılı olmalıdır.

f)        Yapıştırma etiket olmamalı ve her kutu üzerinde barkot olmalıdır.

g)      USP standardına ve Avrupa Farmakopisine uygun olmalıdır.

h)       Kutular içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.

i)        Lot parti, seri numarası veya kontrol numarası olmalı.

fi                                                                                                              l, tek —k aatba.a3.arda

olmalıdır.

ü)                                     —1 "1 ve alınacak tedbirler konnsnnda ayrıntılar, da

q)                                                                      ve nemden korunması amaeı ile mntlaka emniyet Şentlı

28 Drj^^t~ac,a güre ya da özellil, eden Bran, (p.as«ik, güz, mikro cerrahi vb.

gibi) Sütürlerde (± 2 mm) ölçüsü göz önünde bulundurulmayacak.

?q DiSer siitürler (i 2 mm) ölçüsüne göre teslim alınacaktır.

30*. Malzemenin «eslim tarihinde son 6 aylık süre içinde üretilen

31. Örün miadı 3-5 yıl olmalıdır. Teslimat sırasın a mim ü | d (;re,icl fırmadan bozuk gelen, imalat *■       idare tarafından firmaya yazıl, bilgi

33.      yazılı bilgi vermek kaydı,a yen, miatlı

34.                                                               Numîme*verilecek”Numurıeler      ilgili uzman hekim tarafından ameliyathanede kullanılıp değerlendirme yapılacaktır.


 

"l yolof PjQ£)

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi