Trafolar 1600 Kva Yağlı Tip Yıllık Periyodik Bakım /onarım

İhale No 1566264
Sektör Elektrik Malzemeleri ve Yapım İşleri
İdare Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Doğrudan Temin
İhale İli Kahramanmaraş
İşin İli Kahramanmaraş
Yayın Tarihi 13 Mart 2018
İhale Tarihi 22 Mart 2018 18:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNERSERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Metin Kutusu: Talep No: Talep Adı:1530

TEKNİK SERVİS İHTİYACINA 1 KALEM MAKİNELER VE ALETLER GRUBU / 253.02 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

Sayın, Firma Yetkilisi

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda ismi ve miktarı belirtilen cihazlar/ malzemeler satın alınacaktır. Ekteki şartnameye uymak kaydıyla son teklif veya yaklaşık maliyet (sadece Doğrudan Temin alımları için Son Teklifinizi belirtiniz.) oluşturmak amacıyla proforma talep etmekteyiz. Satınalma sürecinde kullanabileceğimiz proforma faturayı firma kaşesi ve yetkili imzasıyla birlikte mail (hastanesatinalma@ksu.edu.tr,kahramanmarasksu2017@hotmail.com), faks yoluyla (344 3004061) veya kargo ile gönderilmesi hususunda; Gereğini Rica ederim.

 

           
   

Teklif Veren Firma veya kişinin

 
 

Adı Soyadı veya Ünvanı: Adresi

Telefon - Fax No. : E-Mail:

Firma Tanımlayıcı No

 
   
 
 

 

 

 

 


A

B

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Teklif Edilen Birim Toplam Fiyat

SUT

Kodu

UBB Kodu

1

TRAFOLAR 1600 KVA YAĞLI TİP YILLIK PERİYODİK BAKIM /ONARIM

Adet

7,00

 

 

 

 

TOPLAM :

7,00

 

 

 

                 

 

Metin Kutusu: Hastane Müdürü Ömer ARICIFirma Adı- Soyadı / Ticaret unvanı Kaşe ve İmza

Açıklamalar: 1-    Ürün fiyatı ile birlikte TIBBİ SARF MALZEMESİ için Sağlık Bakanlığı onaylı ürün kodlarının da verilmesi gerekmektedir.

2-  Teklif edilen ürünün markasının ve fiyatının geçerlilik süresi belirtilmelidir.

3-  Teknik Şartnameye uygun olarak teklif verilmelidir. Uygun olmadığı durumlarda ayrıca uygunsuzluğun nedeni bildirilmelidir.

4-  İlgili alımları http://onlinehastane.ksu.edu.tr/HbysWeb/ESatinAlma/Sonuclanmamislar.aspx adresinden takip edebilirsiniz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Avşar Mah.                                Tel :0(344) 300 34 34

Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46040 - Onikişubat/Kahramanmaraş

v J                                                                    9                                   9                                                                    Faks : 0(344) 300 40 61

E-Posta : kahramanmarasksu2017@hotmail.com

 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

1530

TEKNİK SERVİS İHTİYACINA 1 KALEM MAKİNELER VE ALETLER GRUBU / 253.02 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

12.03.2018 TEKNİK SERVİS

1                                       TRAFOLAR 1600 KVA YAĞLI TİP YILLIK PERİYODİK BAKIM /ONARIM   7        Adet

7 ADET 1600 KVA YAĞLI TİP TRAFO İLE BU TRAFOLARA AİT GİRİŞ,ÖLÇÜ VE KORUMA HÜCRESİ PERİYODİK BAKIM/ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ (PARÇASIZ)

1.                   GENEL ÖZELLİKLER

1.1-                 Bakım     hizmeti; düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım ,kalibrasyon, arıza giderimi (Onarım), gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemini kapsamaktadır.

1.2-                Firma,    sistemin devamlı çalışır durumda bulunması için cihazın her türlü aksamının koruyucu bakımını 2018 Yılı boyunca yılda iki defa olarak yapacaktır.

1.3-                       Periyodik    bakımlarda; bakımcı firma, ön görülen ve karşılıklı belirlenen her türlü kalibrasyonu yapacaktır. Firma, sistemin bakım ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti kendisi temin edecektir.

1.4 Periyodik Bakım Onarım Gün Saatleri

a) Periyodik ve koruyucu bakımlar, Cihazların bulunduğu ilgili birimde yapılacaktır. Periyodik bakım idare ile mütabakata varılan ay içerisinde belirlenen günde yapılacaktır. b)Yüklenici, periyodik bakım için belirlenen aralıklarda bakım ve onarıma gelmeden en az

gün önce bakım ve onarıma geleceğine dair idareye yazı veya telefon/Faks ile bildirecektir.

c)                       Yüklenici sözleşme kapsamındaki cihazlara 2 kez periyodik bakım ve gerekli kalibrasyonları yapmakla yükümlüdür.

d)  Cihazların servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.

e)   Firma sözleşmenin son ayı içerisinde hastane idaresine, tüm sistemleri kapsayan genel durum raporu ve tüm sistem iş bitiminde arızasız ve çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

f)   Firma teklif verirken , bakım boyunca gerekebilecek bütün yedek parça listesini birim fiyatları ile birlikte teklifine ekleyecek ve bu birim fiyatlar üzerinden bakım boyunca parça ve sarf malzemesi değişimi sağlayacaktır. Ayrıca bakım - onarım esnasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli tedbirleri alacaktır.

g)  Yapılan tüm ölçümler sayısal değerleri ile birlikte idareye sunulacak , ölçümlerin standart değerler çerçevesinde olmaması durumunda gerekli tedbirlerin alınması yönünde idare bilgilendirilecektir.

h)  Servis ve bakım hizmetleri esnasında duyulacak nakliye , vinç vb. ihtiyaçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Her türlü ulaşım ve konaklama hizmetleri de yüklenici sorumluluğundadır.

ı) Değiştirilen yedek parçalar 2 yıl garantili olacaktır. Bakım süresi bitse bile firma garanti verdiği parçalara bakmakla mükelleftir.

2.  SERVİS HİZMETLERİ

a)   Değişecek yedek parçalar cihazın orijinal parçası olacak şekil ve görüntüsünü bozmayacak Ya da değiştirmeyecektir. Değiştirilmesi gereken parçaların firma ve kurum tarafından yapılan tespitten sonra, kurum fiyatı uygun görürse bakımcı firmadan, uygun bulmazsa piyasadan teklif almakta serbesttir. Bakımcı firma kurumun temin ettiği yedek parçayı monte etmekle mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti hastaneye ait olacaktır.

b)  Kullanılacak olan her türlü yedek parça en az 2 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parça garanti süresi içinde, bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalanan parça firma tarafından değiştirilecektir.

c)  Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

d)  Yüklenici cihazların elektrik ve güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır.

e)   Acil arıza durumlarında gerekli olursa mesai saatleri dışında da firma haber verildikten sonra 12 (oniki) saat içinde arızaya müdahale etmelidir. Tatil günlerinde bayramlarda vs. dahil. firma gelmek zorunda olup, Her ne sebeple olursa olsun ek ücret talep etmeyecektir.

f)   Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.

g)  Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

h)                         Sistemden     çıkartılan parçalar hastane teknik elemanına tutanak ile teslim edilecektir.

3.                          ARIZAYA  MÜDAHALE

Herhangi bir zamanda cihazın fonksiyonlarının belirlenen normların altına düşmesi durumları “arıza” olarak kabul edilecektir. Yüklenici müdahale etmekle yükümlüdür.

a)   Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazlarda arıza meydana gelmesi halinde, kurum firmayı telefon, fax ve e-postayı ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olan kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminin ardından, yüklenici en geç 12 (oniki) saat içinde müdahale edecek ve arızanın nedenini tespit edip, arızayı giderecektir.

b)  Çok acil durumlarda ve bakım onarımın uzaması durumunda, hastane isteği doğrultusunda, bu süre aşılabilir.

c)  Arızanın ilgili biriminde giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde yüklenici atölyesinde yapılacaktır.

d)  Firma belirtilen sürede gelinceye kadar hastane sorumlu teknisyenine telefonla iritibat kurup gerekli müdahaleyi yapabilmesi için bilgi verecektir.

e)  Yedek parça gerektiren arıza durumlarında ise en geç 36 saat içerisinde parça temini yapılmış ve arıza giderilmiş olmalıdır.

f)   Bu süreler aşıldığı takdirde geçen her saat için bakım bedelinin binde biri oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.

4.  RAPORLAR

a)  Metin Kutusu: , birer nüshası yüklenicide kalacak, teknik servis sorumlusunaFirma yapılan bakımları ve testleri gösteren bir rapor verecek , 3 nüshalı firmaya ait servis formu ile birer nüshası ilgili birimde diğer nüsha ise fatura ile satın alma birimine verilecektir.

b)  Bakımcı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı belirtecek bir rapor düzenleyip mutlaka kullanıcılara ve hastane imzalattıracaktır.

5.BAKIMLAR

5.1  . TRAFO PERİYODİK BAKIMI

•                              Trafo Soğutma sistemi ve sıcaklık koruma sistemi kontrolü ve gerekli ayarlamalar yapılacak.

•                              Trafo üzerinde korozyona uğramış ,kısımları uygun bir yöntemle temizlenip boyanacak.

•                              Buşinglerin kontrolü . Kırık veya çatlak olanların değiştirilmesi .Sağlam buşinglerin uygun solüsyon ile temizlenecek.

•                              Buşinglerin bağlantılarının uygun faz kontrolü. Mekanik sağlamlığı kontrol edilecek.

•                              Bütün buşing terminal bağlantılarını ve topraklama bağlantılarının kontrol edilecek.İyi temas etmeyen paslı , oksitli kısımlar temizlenecek.

•                              Trafonun tüm bağlantı noktalarının sıkılık kontrolü yapılacak.

•                              Trafo üzerindeki Alçak Gerilim ve Orta Gerilim izolatör bağlantıları kontrol edilecek.

•                              Ark boynuzların aralıkları kontrol edilecek.

 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TALEP NO:                         1530

TALEP ADI :                     TEKNİK SERVİS İHTİYACINA 1 KALEM MAKİNELER VE ALETLER GRUBU / 253.02 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

TALEP TARİHİ : 12.03.2018 TALEP YERİ : TEKNİK SERVİS TEKNİK ŞARTNAME

Kademe değiştiricinin gerilim ayarının uygunluğu kontrol edilecek. Uygun değilse yeni ayar yapılacak.

Trafonun iç dış temizliği ve oda temizliği yapılacak.

Trafonun çalışması sırasında ses kontrolü yapılacak.

Buchholz Rölesi ve Termometre Fonksiyon Testleri yapılacak.

Silikajel (nem alıcı)Kontrolü yapılacak.

Çevirme Oranı ( TTR ) Testi yapılacak.

Topraklama Testi yapılacak.

Yağ Delinme Gerilimi Testi ( Yağlı Tip Trafolarda ) yapılacak.

Sargı Direnci Testi yapılacak.

İzolasyon Testi yapılacak.

Yağ analizi yapılacak.

Yağ analizi sonucuna göre tretman (yağ temizleme) işlemi yapılacak.

İşletme ve koruma topraklamasının ölçümü yapılacak.

Yapılacak bakımlardaki tüm ölçüm ve testler bakım anlaşması sonunda bir kez tekrar edilecek ayrıca raporlanacaktır.

Cihaz ve Tesisat parçalarının üretici firma tarafından belirlenen çalışma zamanları , aşınma ve kirlilik durumları kontrol edilerek değişimi tavsiye edilecektir.

•                             Yukarıda belirtilenler dışında üretici firma tarafından belirlenen bakım ve kontroller yapılacak.

5.2   OG ELEMANLARI PERİYODİK BAKIMI

•                             OG hücresinde bulunan ölçü elemanları ,kesicileri,ayırıcıları sigorta, buton, röle , akım trafosu,gerilim trafosu,izalatör,termostat, pano içi aydınlatma ve otomatik yay kurma gibi elamanların bakımı ve kontrolü yapılacak. Arızalı olanlar değiştirilecek.

•                             DC besleme ünitesinin bakımları yapılacak.

•                             Kesicilerin gaz sarjları kontrol edilerek gerekiyorsa gaz şarjı yapılacak.

•                             Kesicilerin üreticisi tarafından belirtilen maksimum açma kapama sayısına ulaşıldığında genel bakımları yapılacak.

•                             OG hücresi üzerinde bulunan aşırı akım koruma,sekonder koruma,toprak kaçağı koruma,sıcaklık koruma vb. koruma röleleri ile , kontrol ve arıza uyarı sistemlerinin bakımı ,ayarları ve testleri yapılacak. Ayarlar ilgili elektrik dağıtım firması ile irtibatlı şekilde yapılacaktır.

•                             Kimyasal temizlik ve yağlanması gereken hareketli parçalar yağlanacak

•                             Tüm bağlantı ve fonksiyon kontrolleri yapılacak

•                             Röle fonksiyon testi yapılacak

•                             Akım trafosu ve gerilim trafosu çevirme oranı testleri yapılacak

•                             Kuru kontak fonksiyon kontrolleri yapılacak

•                             Kablo bağlantı terminalleri kontrol edilecek

•                             Yukarıda belirtilenler dışında üretici firma tarafından belirlenen bakım ve kontroller yapılacak.

1. KOMİSYON ÜYESİ            2. KOMİSYON ÜYESİ             3. KOMİSYON ÜYESİ          4. KOMİSYON ÜYESİ            5. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.