2012/79616 - Tren Trafiğinde Nezaretsiz Olan Makasların Özel Kilit Sistemi (anklaşman Kilidi) İle Emniyet Altına Alınarak, Tren Kabulleri, Buluşma Ve Manevrada Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Anklaşman Kilidi (teknik Şartnameye Göre) Satın Alınacaktır

İhale No 2012/79616
Sektör Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
İdare TCDD Afyonkarahisar 7. Bölge Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Afyonkarahisar
İşin İli Afyonkarahisar
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA EMNİYET TESİSATI BULUNMAYAN GAR VE İSTASYONLARDA, TREN TRAFİĞİNDE NEZARETSİZ OLAN MAKASLARIN ÖZEL KİLİT SİSTEMİ (ANKLAŞMAN KİLİDİ) İLE EMNİYET ALTINA ALINARAK, TREN KABULLERİ, BULUŞMA VE MANEVRADA CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA ANKLAŞMAN KİLİDİ

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No                              :  2012/79616
İdarenin:
a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43
c) Elektronik Posta Adresi            :  www.tcdd.gov.tr.  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)
1 - İhale konusu malzemelerin
adı ve miktarı                                :  88 Adet Anklaşman Kilidi (Teknik şartnameye ve resimlere göre) satın alınacaktır.
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 24/07/2012 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.
5321/1-1

Ek:

Şartname için tıklayınız.

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.